Moj popis blogova

petak, 31. svibnja 2019.

59. mjesto na I. MPK-u(Antun Golubić, Feniks broj 636, 23. V. 2019., str. 46)

+ jednoslovi – 3, bjelina – 5 x 6, skupine – 39, kratice – 1, množine - 2

- dvoslovi – 9, crna polja – 23, svega riječi – 72, PDR – 4,86, rijetka slova – 4, teški pojmovi – 3 (RAFIJA, AVORIJA, ŠTAFIR)

Moje bodovanje: rebus: 8, križaljka – 7

Sudionik

Nema komentara: