Moj popis blogova

ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

Dobre enigme (8)(Dragan Dobra, Čvor križaljka broj 224, 1. VIII. 1979., str. 14)


(Dragan Dobra, Džoker broj 55, 26. VIII. 1985., str. 5)


(Dragan Dobra, Kviz ljeto '86., 11. VI. 1986., str. 21)


(Dragan Dobra, Vjesnikov kviz broj 519, 17. I. 1990., str. 15)


(Dragan Dobra, Somborske ukrštenice broj 5, kolovoza 1991., str. 12)


(Dragan Dobra, Kvizorama broj 102, 19. III. 1994., str. 8)


(Dragan Dobra, „Antologija rebusa“ u Feniksu broj 28, 4. I. 1996., str. 19)


(Dragan Dobra, Skandi ZG revije broj 1, lipnja-srpnja 2001., str. 11)


(Dragan Dobra, Top skandi broj 1, prosinca 2002.-siječnja 2003., str. 13)

Kolega

Broj komentara: 7:

Dejan Minić kaže...

JE LI SE JAVIO NIKOLA? (J elise, J avion, I kola)

Dejan Minić kaže...

IGRANE (I grane); BELIŠĆE (Be lišće); KORAB (kora B).

MATEMATIČKA VARKA (A krava, K čita, meta M)

Nedjeljko Nedić kaže...

Sve je točno Dejane!

Anonimno kaže...


Neke odgonetke:

KLIN (Čvor križaljka broj 224)

PANIČARSTVO
PROSTAČINA
RASTOPINA
PAROTINA
PATRONI
OPRATI
PIRAT
TRAP
PRT
RP
P

Ovaj klin je predstavljen i u knjizi Vladete Trivunca "Klinovi, piramide i varijacije" (Beograd, ALMA, 2006) na strani 119, pod brojem 572.

KLIN ("Kvizorama" broj 102)

RAZGIBANOST
BRAZGOTINA
?
GRBOTINA
BARITON
NABORI
BORNA
ARNO
NAR
RN
N

Ovaj klin nije zastupljen u knjizi Vladete Trivunca a nije uvršten nijedan uradak iz časopisa "Kvizorama" (verovatno nije mogao da dođe do časopisa).

Vlašar

Anonimno kaže...


Dopuna rešenja klina iz "Kvizorame":

3. BRZI TANGO!

Vlašar

Anonimno kaže...

Rešenje skandinavke sa zbrajaljkom:

zglob, Laize, Almaz, toska, Nikol, potisak, kvasina, spektogram, kit, eskalada debata, utovariti, tanin, davači, kloaka, e, otici, metuzalem, kin, vau, Iren, ša, l, Anastas, La Paz, au, Atair, Nela, a, Sveti Stefan, lan, Irma, ii, ovacija, cipli, Samobor, t, iji, brevijar, aa, zejtin, ananimi, atest, sl, Kanada, mimeograf, nagaz.

ZLATNA
--META
ZELENA
------
BANANA

Rešenje: BEZ ALATA NEMA ZANATA!


Vlašar

Anonimno kaže...


Dopuna rešenja skandinavke sa zbrajaljkom:

Rešenje zbira:

ZLATNA
+.META
ZELENA
--------
BANANA

280730
+.4170
218130
--------
503030

Vlašar