Moj popis blogova

ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

To sam sastavio ja (112)
(Skandi Čvor broj 331, 13. II. 1984. i broj 715, 24. VI. 1991.)

N. N.

Nema komentara: