ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

Ponovljene ideje (4) - REBUS S OMČAMA
(Milivoj Polić iz 1947. i Stjepan Obad iz 1978., u Kvizovu tumaču zagonetaka Miroslava Šanteka, Vjesnikov kviz broj 642, 14. XII. 1988., str. 48)

Ponavljač

4 komentara:

Dejan Minić kaže...

Nisam znao da je ova ideja (gotovo identična) postojala i pre Vj.Kviza.

Nedjeljko Nedić kaže...

Nisam ni ja, ali Šantek je puno, puno stariji od nas. Ovaj prvopotpisani A zapravo je X što nas upućuje na Milivoja Polića.

Dejan Minić kaže...

Neka je i to notirano.

Permutovao si brojke, mora biti da je broj VK 462.

RadojaR kaže...


Odlično se sjećam ovog Obadovog rebusa iz 1978. g. Čini mi se da je on tim rebusom pobijedio na Kvizovom takmičenju u sastavljanju rebusa, a što potvrđuje broj 1 u donjem desnom uglu. U stvari, to je jedan od 2 rebusa koje pamtim cijeli život i koje sam često navodio kao primjere dobrog rebusa. Drugi je onaj slovni NTT (par t iza n). Rješenje ovog rebusa je, da ga upišem zbog običnih rješavača (čini mi se da ih ima među posjetiocima ovog bloga), NADARENO MOMČE (nad arenom omče).

Pretpostavljam da je rješenje Polićevog rebusa iz 1947. g. isto, mada se sa današnje tačke gledišta ne bi moglo smatratati ispravnim. Isto se rješenje dobija rješavanjem na ovaj način: NAD (Š)ARENO M OMČE, a danas bismo ga rješavali ovako: NAD (Š)ARENIM M OMČE. Da li je Šantek naveo (i komentarisao) rješenje ovog rebusa u pomenutom tumaču zagonetaka?