Moj popis blogova

subota, 25. svibnja 2019.

Enigmatski kalendarij (508)


25. V. 1868. – Rođen je u Vitini kraj Ljubuškoga bh. pjesnik i zagonetač RIZA-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK

25. V. 1875. – Rođen je u Mostaru bh. književnik i zagonetač SVETOZAR ĆOROVIĆ

25. V. 1878. – U Neštinu u Srijemu rođena je srp. zagonetačica ZORKA LAZIĆ

25. V. 1939. – Rođena je slov. zagonetačica i kvizovkašica MARIJA MRAK

25. V. 1945. – U Koprivnici je rođen hrv. novinar i zagonetač IVAN PETERLIN

25. V. 1963. – U Apatinu je izašao zadnji 3. broj Zagonetke za mlade

25. V. 1971. – U Ljubljani je umrla slov. književnica i zagonetačica VERA ALBREHT

25. V. 1973. – Izašao je u Bjelovaru 100. broj Mini Čvora

25. V. 2006. – Feniks objavio knjigu „Magični kvadrati ili sudoku 2“

Kalendarije

Nema komentara: