petak, 28. lipnja 2019.

Dr. Iva na 64. mjestu(Dragan Ivanovski, Feniks broj 638, 20. VI. 2019., str. 47)

+ jednoslovi – 2, crna polja – 18, svega riječi – 65, PDR – 5,53, bjelina 6 x 5, skupine – 33

- dvoslovi – 6, množine – 3, rijetka slova – 3, kratice – 2, teški pojmovi – 3 (ARAB, AVIRA, TARAK)

Moje bodovanje: križaljka: 8, rebus: 6

Sudionik

Nema komentara: