Moj popis blogova

srijeda, 26. lipnja 2019.

Pročitajte ponovno (16) - FZM (FEF)


U spomen na velikana hrvatskoga zagonetaštva, dirigenta i skladatelja Nikolu Fallera (Ivanec, 22. IV. 1862. - Zagreb, 28. II. 1938.) zagonetačka sekcija   „VAZAK“ KUDŽ-a Ivo Mikac iz Varaždina (današnje ZD „VAZAK“) utemeljila je nagradu za najbolje i najuspješnije zagonetačke inovacije pod nazivom „NIKOLA FALLER“. Plaketa i diploma dodjeljivana je od 1988. na bijenalnoj priredbi Fallerov zagonetački memorijal, koja se od ove godine zove FEFeron (Fallerov enigmatski festival). Kako na starome blogu DUE nisam imao potpune podatke o dobitnicima ovih dvaju nagrada, pripomogli su sami VAZAK-ovci objavivši rečeni popis na svojemu blogu koji prenosim u cijelosti. Iskreno se zahvaljujem Ivanu Čotiću, Stjepanu Tumpiću i Miroslavu Sabolčecu.

1.) Ivanec, 10. VI. 1984. (momčadsko odgonetačko natjecanje u kojemu je pobijedila momčad VAZAK IV u sastavu Juraj Sambolek, Ernest Dobošić i Vladimir Pavlic)

2.) Varaždin, 15. VI. 1986.

3.) Ivanec, 19. VI. 1988., pobjednik momčadskoga natjecanja bio je EU „Zagreb“

Plaketa: Pavle Bogdanović, Zagreb (Obezglavljena križaljka/ukrštenica, Vjesnikov kviz broj 414, 30. XII. 1987.)
Diploma: Tomislav Munišić, Beograd (Križaljka asocijacija, Vjesnikov kviz,  broj 429, 27. IV. 1988.)

4.) Pahinsko kod Ivanca, 17. VI. 1990.

Plaketa: Jože Berdon, Ljubljana (Kombinacijski okviri, KiH, broj 371, 9. XI. 1988.)
Diploma: Vladimir Kutnjak, Zagreb (Osmosmjerka s brojčanicom, Vjesnikov kviz, broj 441, 20. VII. 1988.)

5.) 1992.

Plaketa: Juraj Sambolek, Čakovec (Čitalica s brojčanicom, Vjesnikov kviz, broj 538, 30 V. 1990, str. 23)
Diploma: Jože Berdon, Ljubljana (Okviri s magičnim kvadratom, KiH, broj 415, 18. VII. 1990, str. 12)

6.) 1994.

Plaketa: Boris Nazansky, Zagreb (Spirala, Kvizorama broj 28, 17. XI. 1992, str. 7)
Diploma: Edgar Blažičević, Zagreb (Ispuštajna spajaljka, Kvizorama, broj 46, 20. II. 1993.)

7.) Pahinsko, 16. VI. 1996.

Plaketa: Edgar Blažičević, Zagreb (Ispuštajni rebus, Kvizorama Ljeto ’95, lipnja 1995.,  str. 16)
Diploma: Mladen Kosanović, Pula (Shizoidna križaljka, Feniks broj 11, 11. V. 1995, str. 22)

8.) 1998.

Plaketa: Josip Butina, Zagreb (Skandismjerka, Kvizorama broj 234, 28. IX. 1996, str. 7)
Diplome: Vladimir Kutnjak, Zagreb (Kombinirka, Kvizorama broj 305, 7. II. 1998, str. 38) i Veseljko Križanović, Zagreb (Križaljka bez opisa, Križaljke ZG revije broj 68, 1. III. 1998, str. 23)

9.) Pahinsko, 18. VI. 2000., pojedinačno - Luka Pavičić, ekipno – VAZAK, žene – VAZAK:  Vanda Petriš, Silva Jagar Čotić i Josipa Maličić)

Plaketa: Josip Štifter, Belišće (Go-križaljka, Feniks broj 118, 17. VI. 1999, str. 22)
Diploma: Luka Pavičić, Split (Tržnica, Predah broj 3, ožujka 2000.)

10.) Pahinsko, 16. VI. 2002., pojedinačno - Željko Jandragić, ekipno - VAZAK I (Boris Nazansky, Miroslav Sabolčec i Goran Pleh)

Plaketa: Dragan Dobra, Zagreb (Rozeta za strpljive rješavače, Križaljke ZG revije broj 83, 1. IX. 2000, str. 30)
Diploma: Luka Pavičić, Split (Osobena logičnica, Feniks broj 183, 13. XII. 2001, str. 22)

11.) 2004.

Plaketa: Valter Kvalić, Vozilići (Spiralna križaljka, Feniks broj 213, 6. II. 2003, str. 22)
Diplome: Stjepan Tumpić, Varaždin (više zagonetaka objavljenih u knjizi „Sintagmatske zagonetke“, vlastita naklada, Varaždin, 2002.) i Stjepan Varaždinac, Orahovica (Opisna abecedna inicijalka, Feniks broj 195, 30. V. 2002, str. 22)

12.) EV i FZM skupa, Zagreb-Split, 20. i 21. V. 2006., pojedinačno Darko Galić, ekipno VAZAK (Silva Jagar Čotić, Darko Galić i Miroslav Sabolčec)

Diploma: Mato Glibo, Zagreb (Nizalica, Ljetna Kviskoteka broj 11, kolovoza-rujna 2005, str. 24)
Plaketa: Jozo Mlinarević (Brojke i slova, Feniks broj 279, 18. VIII. 2005., str. 22)

13.) EV i FZM zajedno, Zagreb-Varaždin, 17. i 18. V. 2008., pojedinačno Pero Galogaža, ekipno Feniks II (Alfredo Ivankov, Rajko Ricijaš i Robert Šimanović)

Plaketa: Darko Galić, Varaždin (Gola skandinavka, Vazakov bilten broj 205, siječnja, 2008.)
Diploma: Dragan Dobra, Zagreb (Saćasta kombinacija, Križaljke ZG revije, posebno izdanje, broj 21, zima 2007, str. 33)

14.) 2010.

Plaketa: Luka Pavičić, Split (Negativ sudoku, Feniks broj 363, 6. XI. 2010., str. 22)
Diploma: Valter Kvalić, Vozilići (Križaljka sa slovom u crnom polju, Feniks broj 348, 10. IV. 2008, str. 22)

15.) Zagreb-Osijek, 21. i 22. IV. 2012., pojedinačno Darko Galić, ekipno Feniks I (Pero Galogaža, Valter Kvalić i Željko Jandragić)

Plaketa : Darko Galić (Bespopisna osmosmjerka, SOZAH u Vinkovcima, 21.-21. X. 2010.)
Diploma: Luka Pavičić, Split (Rebusino, Feniks broj 397, 25. II. 2010.) i Alfredo Ivankov, Rijeka (Logogrifna kombinacija, Feniks broj 434, 25. VIII.  2011., str. 22)

16.) 2014.

Plaketa: Josip Štifter, Belišće (Aldoku, Kvizorama broj 1128, 16. XI. 2013.)
Diploma: Stjepan Varaždinac, Orahovica (Ispuštajna razmještajna križaljka, Feniks broj 490, 17. X. 2013., str. 22)

17.) 2016.  FZM je otkazan

Plaketa: Stjepan Varaždinac, Orahovica (Saćasta piramida, Feniks broj 521, 25. XII. 2014.)
Diploma: Alfredo Ivankov, Rijeka (Slovna školica, Feniks broj 517, 30. X. 2014., str. 22)

I.FEF (18. FZM), Vučetinec, 24.-26. V. 2019.

Plaketa: Dejan Minić, Leskovac ( Rebusni  prsten, Feniks broj 552, 3. III. 2016., str. 22)
Diploma: Boris Nazansky, Zagreb (Stapaljka, Kvizorama broj 1314, 10. VI. 2017., str. 14)

Nedobitnik

Nema komentara: