srijeda, 19. lipnja 2019.

I dame zagonetaju (112)(Marta Zdunić, Vjesnikov kviz broj 579, 13. III. 1991., str. 41)


(Matea Mičetić, Kviskoteka broj 610, 8. IX. 2006., str. 44)


(Gordana Zebić, Kvizorama broj 1308, 29. IV. 2017., str. 16)


(Jelena Milak, Skandi Feniks broj 989, 26. VI. 2018., str. 23)

Kavalir