Moj popis blogova

petak, 21. lipnja 2019.

Nova Kvizorama (122) - broj 1420


I u ovim vrelim danima najtoplije preporučam novu Kvizoramu koja obiluje širokom lepezom boja i zagonetaka za sve dobi odgonetača.

Već dugo na vrhu – Kvizorama!Školjka

U ispravi staroj piše:
zadano vam vrijeme znači
da će sadnja prije kiše
dobro doći kupusnjači!

Palindromni indirekt (fraza: 2 -5)

Ulaz? Ne!
Vratarnica? Ma kakvi!
Recepcija? Niti govora!
Ništa od svega toga, pa čak ...

(Želimir Kušić, Petar Zovko, Stjepan Orešić, Boris Nazansky i Dragiša Cetić, Kvizorama broj 1420, 22. VI. 2019., str. 1, 4, 14, 18, 35, 39 i 41)

Suradnik

Nema komentara: