četvrtak, 14. listopada 2021.

I dame zagonetaju (235)

 

Posjetnica

IVO VICNIČ, RAVNATELJ, KOTOR

(Blanka Paulin, Mala Sfinga broj 5, 12. IV. 1933., str. 2)


(Dubravka Kolobarić, Čvor broj 48, 23. I. 1971., str. 3)

Enigmatska savršenost (premetaljka s izmjenom)

PERO, TI SI FENIKS!

(Katica Beljan, Feniks broj 230, 2. X. 2003., str. 46)


(Ljerka Gajić, 50 skandi Zima '04, str. 47)


(Danica Stojimirović, Novosti Enigma broj 2468, 1. VIII. 2021., str. 57)

Kavalir

Nema komentara: