srijeda, 6. listopada 2021.

James MO (12)

 (Željko Marinović, Vjesnikov kviz broj 597, 17. VII. 1991., str. 32 i 33)


(Željko Marinović, 50 skandi broj 509, 28. VII. 2014., str. 35)


(Željko Marinović, Feniks broj 549, 21. I. 2016., str. 36)


(Željko Marinović, Skandi Feniks broj 1060, 5. XI. 2019., str. 19)


(Željko Marinović, Super Feniks broj 105, 30. IX: 2021., str. 38)

Kolega

Nema komentara: