četvrtak, 14. listopada 2021.

Momo (12)

 Rebus (5 – 6)(Momir Vučenović, Novosti Enigma broj 1992, 2. VII. 1996., str. 37)

Devet rebusa

1.)Postavka: 3 – 3 – 6, odgonetka: 6 – 3 – 3; 2.) 7 – 6, 4 – 5 – 4


3.) 1 – 7 – 5, 6 – 4 – 3, 4.) 4 – 3 – 4, 6 – 5


5.) 3 – 4 – 2 – 4 – 4, 5 – 6 – 6


6.) 4 – 2 – 4, 3 – 7, 7.) 3 – 5 – 5, 4 – 5 – 4


8.) 2 – 5 – 4, 4 – 7, 9.) Postavka: 3 – 4 – 6, odgonetka: 5 – 4 – 4


(Momir Vučenović, Vesnik EKNZ-a broj 55, rujna 2018., str. 52)

Kolega

Broj komentara: 6:

Бранислав Никић kaže...

ČEKALA SAT ANA (ček, ala, Satana)
MINA RETKO PIJE (minaret, kopije)

Бранислав Никић kaže...

STEGLA MARA DAR (s teglama radar)
KOLAPS IRANA (kola, psi, rana)

Бранислав Никић kaže...

TRIKO RENATA KUPILA (tri kore, na taku pila)
ROD AVOKADA (roda, vo, kada)
ALEK OBRAZ MIJE (ale, kobra, zmije)

Бранислав Никић kaže...

SIMA SKAKUĆE (si, maska, kuće)
MAJKU ČEKA MARA (maj, kuče, kamara)

Dejan Minić kaže...

Ostao je jedino SLANI ŠTAPIĆ (s LA, ništa, P i Ć).

Nedjeljko Nedić kaže...

Bravo, Bane. Dejane: točno!