četvrtak, 7. listopada 2021.

Par filipika

 

Mlada pjesnikinja (premetaljka)

VADI VERSE!

Indirekt

Plemeniti plin

atomski broj: 36

talište: - 157,4 C

83.798 u

Postavka: 4 - 2

(Filip Karačić, Kvizorama broj 1536, 2. X. 2021., str. 16 i 18)

Kvizoramko

1 komentar:

UNESCO kaže...

Vida Sever