ponedjeljak, 11. listopada 2021.

To sam sastavio ja (240)

 


(Enigmatski đerdan broj 1113, 7. X. 2021., str. 10)

N. N.

Nema komentara: