Moj popis blogova

utorak, 14. svibnja 2019.

Iz prvoga broja (30) - KING ENIGMATIKA


Još jedan iz bezbrojnoga niza enigmatskih listova novosadskoga Color Printa. Na 52 stranice A-4 formata našlo se mjesta za skandinavke, osmosmjerke, talijanke, premetaljke, vreteno, pješčanik, čarobnu četvorinu 6 x 6, slogovnicu, kaos križaljku, rebuse, domino, križaljku sa sličicama, polurazmještajnicu, križaljku isti broj – isto slovo, saće, ispunjaljke, susjednicu, kriptogramku, piramidu, klin, konjićev skok, skraćeni klin, logičke zagonetke, test inteligencije i humor. Vjerujem da je i ovaj list već odavno bivši.Nogometna premetaljka

SAN REAL!

(Željko Kužet, King enigmatika broj 1, 2003., str. 1 i 30)

Enigmoznalac

2 komentara:

Anonimno kaže...


Nogometna premetaljka: ARSENAL

Vlašar

Anonimno kaže...


Ostala rešenja:

KAJLI MINOG je u skandinavci.

Saće: 1. Larsen, 2. Kragna, 3. Naponi, 4. Sestra, 5. Čistka, 6. Načini, 7. Ararat, 8. Asirac, 9. Iranit, 10. Sodara, 11. Aleman, 12. Litica, 13. Moskva, 14. Bukvar, 15. Ilirac, 16. Naravi, 17. Ubrusi, 18. Lekari, 19. Otoman, 20. Uprkos, 21. Glupak.

Rebus: KRASNA RASPUSNA MLADA ("KR", as, nar, as, "P", usna, "ML", ada);

Ispunjaljka:

LEKTIRA
EKVATOR
PROMENE
EKONOMI
NARAMAK
ALAVOST
CIGANIN

Konačna rešenja (prva i četvrta slova): LEPENAC, TAMNAVA.

Druga ispunjaljka:

sNEVAnje
NARAsti
SENAtor
sTARAnje
DRIM-tim
SAVAlas
aLABAma

reke kao konačno rešenje: NEVA, NARA, SENA, TARA, DRIM, SAVA, LABA.

Vlašar