petak, 21. svibnja 2021.

Konjičanin iz Jajca (12)

 

Dvostruka mijenjaljka

KRANJ – PILA – VRAG – BARD – ILIJ

Ovim riječima valja promijeniti po dva puta isto slovo i dobit ćete najprije ime, a potom prezime bh. pripovjedača (Jablan).

(Zvonimir Azinović, Rebus, 1952. )


(Zvonimir Azinović, Čvor Razbibriga broj 256, 17. IV. 1976.)

Premetaljka na talijanskome jeziku

ROMA CON MELODIA!

(Zvonimir Azinović, Čvor Razbibriga broj 300)


(Zvonimir Azinović, Vjesnikov kviz broj 185, 21. III. 1979.)


(Zvonimir Azinović, Čvor Razbibriga broj 382, 14. II. 1981.)


(Zvonimir Azinović, Čvor Križaljka)


(Zvonimir Azinović, Vjesnikov kviz broj 321, 6. VI. 1984., str. 2)

Slogovna čarobna četvorina 5 x 5

ME   NO   PA   U   ZA

NO   VA   ZA   GO   RA

PA   ZA   RI   VA   TI

U   GO   VA   RA   TI

ZA   RA   TI   TI   SE

(Zvonimir Azinović, Vjesnikov kviz broj 344, 1985.)


(Zvonimir Azinović, Čvor Križaljka broj 433, 5. VIII. 1987.)


(Zvonimir Azinović, Čvor Križaljka broj 441, 25. XI. 1987.)


(Zvonimir Azinović, Kvizorama broj 43, 30. I. 1993., str. 7)

Kolega

Broj komentara: 10:

Aljoša Vuković kaže...

Premetaljka: Domenico Merola? (ako je, onda je jedno slovo krivo)

Tonci M kaže...

Mario del Monaco

Tonci M kaže...

Petar Kočić

Tonci M kaže...

Bosna, Sutla, Bosut

Tonci M kaže...

Zaboraviti, boraviti, borati, bora, ra (Ne zaboraviti?)

Tonci M kaže...

Skalinadalina?

Aljoša Vuković kaže...

Hvala Tonči. Danas očigledno nije moj dan.

Tonci M kaže...

Kripto, okomito: ANATOL, LOLITA. dalje je lako;)

Tonci M kaže...

Tako je moralo biti

Nedjeljko Nedić kaže...

Aljoša, ne žuri. Ta je premetaljka lagana pa nisam htio dopisati popratni tekst.
Tonči, sve je točno. Konjičanin je legenda.