srijeda, 26. svibnja 2021.

Zagonetke s potpisom (219)

 


(M. Rafajlović, Vjesnikov kviz broj 227, 29. X. 1980., str. 48)


(Dragutin Marković, HiK broj 58, 10. III. 1981., str. 2)

Novinar (premetaljka)

STIDAN IL' NE!

(Ratko Čunčić, Kvizorama broj 197, 13. I. 1996., str. 15)

Indirekti

... nisam dobio honorar! (2 – 4)

Gle, bilježnica! (3 – 4)

(Mladen Petanjek, Kviskoteka broj 82, 3. V. 1996., str. 32)

Premetaljka

U bijelom je svijetu Mate,

lijepo mu je k'o u raju,

al' u srcu STALNO GAJI

čežnju prema rodnom kraju!

(Zvonko Maćašević, Kvizorama broj 1351, 24. II. 2018., str. 14)

Livadić