petak, 21. svibnja 2021.

Na današnji dan (141)

 


(Đorđe Radojević, Mini Čvor broj 585, 21. V. 1987., str. 2)

Suprotnica

Teturamo prema kući,

mutno nam je sve u glavi,

to je tako kad se pije,

to je tako kad se slavi!

Slavili smo u bifeu

(a slavimo uvijek srijedom)

tura crnog, tura bijelog ...

i sve tako istim redom!

(Janko Valand, Kvizorama broj 111, 21. V. 1994., str. 14)

Latinska poslovica (premetaljka)

U gostionici obližnjoj

stalni INVENTAR SI IVO,

kući se vraćaš kasno i krivo.

Što će na kraju biti,

ako ne prestaneš piti?

(Miroslav Ligutić, Feniks broj 90, 21. V. 1998., str. 46)


(Ivan Kunac, 101 skandi broj 41, 21. V. 1999., str. 31)


(Ivica Šako, 50 skandi broj 453, 21. V. 2012., str. 21)

Nadnevko

3 komentara: