nedjelja, 23. svibnja 2021.

Nova Kvizorama (215) – broj 1517

Iz nove Kvizorame izdvajam pananagramku sa Zvonimirom Furtingerom u glavnoj roli, vrhunsku Perinu karikaturu, skandismjerku, prstenastu križaljku, Dovršite, šestopasijans, osmice i ...

Laureus za Peru, Kirgyosa i – Kvizoramu!Obrtajna čitaljka

Kalo Karas

protivnike svlada,

koplje baca

od Ludbrega grada!(Želimir Kušić, Robert Smolec, Danko Kujundžić, Mate Ivandić, Boris Babič i Budimir Ćosović, Kvizorama broj 1517, 22. V. 2021., str. 1, 12, 14, 22 i 41)

Kvizoramko