ponedjeljak, 31. svibnja 2021.

To sam sastavio ja (221)

 

Potiraljka

DOM DO SIRMIUMA!

(sastavak sa SOZAH-a 2015. i PEN broj 12, 6. XII. 2015., str. 15)

N. N.