četvrtak, 27. svibnja 2021.

Vesnik EKNZ-a broj 66

Beogradski enigmatski klub „Nova zagonetka“ nedavno je objavio novi 66. broj vlastitoga glasila „Vesnik“. Poseban prilog na četiri stranice čini sedmi broj Sremuša, glasila EK-a „Srem“ iz Pećinaca. Vesnik je uredio Miroslav Lazarević. U ovomu broju surađuju još Željko Dimović, Zoran Radisavljević, Miroslav Živković, Jovan Vuković, Dragan Lojanica, Marjan Radaković, Krsta Ivanov i Vladimir Šarić.

Uz iskrene čestitke kolegama na novome broju Vesnika, u današnjemu prilogu donosim samo naslovnicu i jedan članak, dok će na DUE sljedećih dana biti objavljeno još nekoliko članaka.Čitatelj

Nema komentara: