utorak, 25. svibnja 2021.

Rezultati 3. kola III. On line ELQ lige

U trećem kolu, koji je pripremila Sanda, sudjelovalo je 21 rješavač, sumirani su rezultati i napravljena je redosljednica. Čak petero natjecatelja set je riješio 100 %, s tim da je Dijana prema koeficijentu imala najkraće vrijeme rješavanja, te zaslužuje titulu pobjednika kola. Iza petorke slijedi Marko, koji nije riješio jedan anagram i logičarka Vanja koja tek svladava rješavanje premetanja slova. Fenjerašica je Svetlana, koja rješenjem jednog zadačića daje podršku ovom natjecanju.


LuPa

Nema komentara: