četvrtak, 13. svibnja 2021.

Jaskanac (7)

 

Talijanski pop-pjevač (premetaljka)

ETO, SAZRI MOZART!

(Krešimir Majetić, Vjesnikov kviz broj 568, 26. XII. 1990., str. 35)


(Krešimir Majetić, Labirint broj 1, str. 31)

Mijenjaljke

MRAČNO ZAVJETOVALIŠTE!

(Krešimir Majetić, Kvizorama broj 140, 10. XII. 1994., str. 14)


(Krešimir Majetić, Feniks broj 122, 12. VIII. 1999., str. 22)


(Krešimir Majetić, Super Feniks broj 99, 19. III. 2020., str. 22)

Potiraljka

LOLA VIDI BODLJIKAVE!

(Krešimir Majetić, Feniks broj 663, 4. VI. 2020., str. 38)


(Krešimir Majetić, Feniks broj 684, 25. III. 2021., str. 38)

Kolega

Broj komentara: 5:

Aljoša Vuković kaže...

Eros Ramazotti

Aljoša Vuković kaže...

Bračno savjetovalište

Aljoša Vuković kaže...

Rebus: Romano ima križ (žir, kamion, Amor)

Aljoša Vuković kaže...

Potiraljka: Biljke

Nedjeljko Nedić kaže...

Sve je točno, kolega!